Przedmiot działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Zadania te są realizowane przez:  

  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Dzielnicy Włochy,
  • udostępnianie czytelnikom posiadanych zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich do domu, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
  • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
  • wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu praktyki bibliotekarskiej,
  • inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data utworzenia:2017-02-17
Data publikacji:2017-02-17
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Winogrodzka
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:2317