Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre pliki dostępne do pobrania nie są dostępne - są np. skanami albo nie są w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik
 • na części podstron brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • niektóre materiały graficzne np. zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów lub opisu alternatywnego
 • we wszystkich placówkach brak jest dostępu do tłumacza języka migowego oraz online.

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Rogulski
 • E-mail: krogulski@bpwlochy.waw.pl
 • Telefon: 48 (22) 863-23-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa
 • E-mail: bpwlochy@bpwlochy.waw.pl
 • Telefon: 48 (22) 863-23-97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna Administracji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy ulicy Cienistej 20 lokal 19 w budynku mieszkalnym. Oddalony jest o około 135 metrów od przystanków linii 127,189,194,716 oraz 129. Przystanek nosi nazwę Wałowicka.

Wejście

Aby dostać się do lokalu należy przejść przez furtkę i drzwi klatkowe z 3 stopniami. Lokal znajduje się na półpiętrze. Schody prowadzące do lokalu nie są wyposażone w żadne udogodnienia dla osób poruszających się na wózku. Budynek nie posiada windy.

Dostępność pomieszczeń

Główny punkt obsługi klientów (sekretariat) znajduje się naprzeciwko drzwi wejściowych. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.

Toaleta

Placówka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking

W okolicy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca dla osób z dysfunkcjami.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Rogulski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Rogulski - AdminBIP
Liczba odwiedzin:55