Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-04-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre pliki dostępne do pobrania nie są dostępne - są np. skanami albo nie są w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • niektóre materiały graficzne np. zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów lub opisu alternatywnego

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-15
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Rogulski
 • E-mail: krogulski@bpwlochy.waw.pl
 • Telefon: 48 (22) 863-23-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa
 • E-mail: bpwlochy@bpwlochy.waw.pl
 • Telefon: 48 (22) 863-23-97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Administracja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Cienista 20/19)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy ulicy Cienistej 20 lokal 19 w budynku mieszkalnym. Oddalony jest o około 135 metrów od przystanków linii 127,189,194,716 oraz 129. Przystanek nosi nazwę Wałowicka.

Wejście

Aby dostać się do lokalu należy przejść przez furtkę i drzwi klatkowe z 3 stopniami. Lokal znajduje się na półpiętrze. Schody prowadzące do lokalu nie są wyposażone w żadne udogodnienia dla osób poruszających się na wózku. Budynek nie posiada windy.

Udogodnienia

 1. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczenia.
 2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Placówka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking

W okolicy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca dla osób z dysfunkcjami.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (ul. Chrościckiego 2)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduje się przy ulicy Chrościckiego 2 w parku Kombatantów na wysokości ulicy Przyłęckiej. Budynek oddolny jest około 150 metrów od przystanku autobusowego linii: 127, 194, 206, 228, 716 oraz około 200 metrów od stacji PKP Włochy. Do placówki prowadzą parkowe alejki o szerokości min. 1,5 m.

Wejście

Wejście główne posiada schody oraz podjazd dla wózków z poręczami. Drzwi są dwuskrzydłowe z około 2 centymetrowym progiem. Za drzwiami zewnętrzni około 1 metra znajdują się kolejne drzwi dwuskrzydłowe.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

 1. W lokalu znajduje się pętla indukcyjna oraz mapa tyflograficzna.
 2. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Parking

Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcjami.

Wypożyczalnia nr 30 (ul. Chrościckiego 2)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduje się przy ulicy Chrościckiego 2 w parku Kombatantów na wysokości ulicy Przyłęckiej. Budynek oddolny jest około 150 metrów od przystanku autobusowego linii: 127, 194, 206, 228, 716 oraz około 200 metrów od stacji PKP Włochy. Do placówki prowadzą parkowe alejki o szerokości min. 1,5 m.

Wejście

Wejście główne posiada schody oraz podjazd dla wózków z poręczami. Drzwi są dwuskrzydłowe z około 2 centymetrowym progiem. Za drzwiami zewnętrzni około 1 metra znajdują się kolejne drzwi dwuskrzydłowe.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

 1. W lokalu znajduje się pętla indukcyjna oraz mapa tyflograficzna.
 2. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Parking

Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcjami.

Inne udogodnienia

 • Książki z powiększonym drukiem dla osób słabiej widzących – seria Duże Litery.

Czytelna i Wypożyczalnia Naukowa nr VI (ul. Chrościckiego 2)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduje się przy ulicy ks. Juliana Chrościckiego 2 w Parku Kombatantów na wysokości ulicy Przyłęckiej. Budynek oddalony jest około 150 metrów od przystanku autobusowego linii: 127, 194, 206, 228, 716 oraz około 200 metrów od stacji PKP Włochy. Do placówki prowadzą parkowe alejki o szerokości min. 1,5 m. Czytelnia Naukowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Wejście

Wejście A posiada dwuskrzydłowe drzwi z około 2 cm progiem. Schody prowadzące do placówki nie są wyposażone w żadne udogodnienia dla osób poruszających się na wózku. Budynek nie posiada windy.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych.

Udogodnienia

 1. W lokalu znajduje się pętla indukcyjna oraz mapa tyflograficzna.
 2. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. 2 sztuki Czytaka - to przenośny, bardzo prosty w obsłudze odtwarzacz mp3 z głośnikiem. Na Czytaku posłuchasz audiobooków, muzyki, słuchowisk czy podcastów. Więcej informacji na stronie Czytak.com.pl
 5. Monitor brajlowski Focus 40 BLU
 6. Klawiatura powiększająca
 7. Lupa elektroniczna COMPACT 6HD
 8. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem

Toaleta

Placówka nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Parking

Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcjami.

Wypożyczalnia nr 17 (al. Jerozolimskie 200)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy alejach Jerozolimskich 200 przy skrzyżowaniu z ulicą Łopuszańską. Budynek oddalony jest o 200 metrów od przystanków autobusów linii 187, 189, 401, 517 oraz 100 metrów do przystanku linii 717. Przystanek nosi nazwę Łopuszańska

Wejście

Wejście A do Wypożyczalni jest od parkingu przy ul. Łopuszańskiej na poziomie 0A. Na piętro prowadzą schody z poręczami oraz widna z oznaczeniami Brajlem. Po wyjściu z windy należy skierować się w prawo przez drzwi uchylne.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

 1. W lokalu znajduje się pętla indukcyjna oraz mapa tyflograficzna.
 2. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Obok placówki znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością

Parking

Parking znajduje się pod budynkiem z wyznaczonymi miejscami dla osób z dysfunkcjami. Parking jest płatny z darmowymi pierwszymi 3 godzinami.

Wypożyczalnia nr 28 (ul. 1 Sierpnia 36a)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy ulicy 1. Sierpnia 36A. Oddalony jest o około 50 lub 250 m od przystanków linii 154 oraz 228. Przystanek nosi nazwę Jadwisin.

Wejście

Wejście główne posiada schody z poręczami oraz podjazd dla wózków. Na drugie piętro prowadzą schody z poręczami oraz widna z oznaczeniami Brajlem. Wypożyczalnia znajduje się po lewej stronie od wyjścia z windy.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

 1. W lokalu znajduje się pętla indukcyjna oraz mapa tyflograficzna.
 2. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Czytak - to przenośny, bardzo prosty w obsłudze odtwarzacz mp3 z głośnikiem. Na Czytaku posłuchasz audiobooków, muzyki, słuchowisk czy podcastów. Więcej informacji na stronie Czytak.com.pl
 5. Książki z powiększonym drukiem dla osób słabiej widzących – seria Duże Litery.

Toaleta

Placówka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Parking

Pod budynkiem znajdują się 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, a po drugiej stronie ulicy kolejne.

Wypożyczalnia nr 71 (ul. Astronautów 1)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy ulicy Astronautów 1. Oddalony jest o około 135 metrów od przystanków linii 154, 175 oraz 228. Przystanek nosi nazwę Sasanki.

Wejście

Uwaga drzwi otwierają się na zewnątrz w ciągu rowerowo-pieszym. Drzwi posiadają około 1,5 cm próg.

Dostępność pomieszczeń

Główny punkt obsługi czytelników oraz część regałów z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników. Wejście do pomieszczenia czytelni posiada ok. 3 cm próg.

Udogodnienia

 1. W lokalu znajduje się pętla indukcyjna oraz mapa tyflograficzna.
 2. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Książki z powiększonym drukiem dla osób słabiej widzących – seria Duże Litery.

Toaleta

Placówka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Parking

W okolicy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca dla osób z dysfunkcjami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data utworzenia:2021-04-07
Data publikacji:2021-04-07
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Rogulski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Rogulski
Liczba odwiedzin:2051

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-02-17 09:30:00Krzysztof RogulskiAktualizacjaDeklaracja dostępności