Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

Majątek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:

Stan na dzień: 31 grudnia 2016 r.

Rzeczowe aktywa trwałe: 78.448,71 zł (netto)

Wartości niematerialne i prawne: 2.225,23 zł (netto)

Aktywa obrotowe: 251.100,73 zł

Księgozbiór: 2.787.049,92 zł