Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dostawa wyposażenia do filii bibliotecznej w organizacji

Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579).

 

Bilbioteka w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia do filii bibliotecznej w organizacji.

"UWAGA! Zmiana terminu do składania ofert.
Zamawiający zawiadamia, że termin do złożenia ofert, a zatem również termin ich otwarcia, ustalono na dzień 27 sierpnia 2018 roku! Godziny upływu terminów pozostają bez zmian"

 

8 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Dostawa wyposażenia do filii bibliotecznej w organizacji

Zapytanie ofertowe na przygotowanie interfejsu dla archiwum cyfrowego 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r.,  poz.1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na przygotowanie interfejsu dla archiwum cyfrowego postawionego na systemie OMEKA z zachowaniem dostępności zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0.

Termin składania ofert: 25.07.2018. godz. 11.00

1. Informacja o wyborze oferty

20 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na przygotowanie interfejsu dla archiwum cyfrowego 2