Biuletyn Informacji Publicznej - Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-04-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre pliki dostępne do pobrania nie są dostępne - są np. skanami albo nie są w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • niektóre materiały graficzne np. zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów lub opisu alternatywnego
 • we wszystkich placówkach brak jest dostępu do tłumacza języka migowego oraz online.

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-15
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Rogulski
 • E-mail: krogulski@bpwlochy.waw.pl
 • Telefon: 48 (22) 863-23-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa
 • E-mail: bpwlochy@bpwlochy.waw.pl
 • Telefon: 48 (22) 863-23-97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Administracja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Cienista 20/19)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy ulicy Cienistej 20 lokal 19 w budynku mieszkalnym. Oddalony jest o około 135 metrów od przystanków linii 127,189,194,716 oraz 129. Przystanek nosi nazwę Wałowicka.

Wejście

Aby dostać się do lokalu należy przejść przez furtkę i drzwi klatkowe z 3 stopniami. Lokal znajduje się na półpiętrze. Schody prowadzące do lokalu nie są wyposażone w żadne udogodnienia dla osób poruszających się na wózku. Budynek nie posiada windy.

Dostępność pomieszczeń

Główny punkt obsługi klientów (sekretariat) znajduje się naprzeciwko drzwi wejściowych.

Udogodnienia

 1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
 2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Placówka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking

W okolicy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca dla osób z dysfunkcjami.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (ul. Chrościckiego 2)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduje się przy ulicy Chrościckiego 2 w parku Kombatantów na wysokości ulicy Przyłęckiej. Budynek oddolny jest około 150 metrów od przystanku autobusowego linii: 127, 194, 206, 228, 716 oraz około 200 metrów od stacji PKP Włochy. Do placówki prowadzą parkowe alejki o szerokości min. 1,5 m.

Wejście

Wejście główne posiada schody oraz podjazd dla wózków z poręczami. Drzwi są dwuskrzydłowe z około 2 centymetrowym progiem. Za drzwiami zewnętrzni około 1 metra znajdują się kolejne drzwi dwuskrzydłowe.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

 1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
 2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Parking

Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcjami.

Wypożyczalnia nr 30 (ul. Chrościckiego 2)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduje się przy ulicy Chrościckiego 2 w parku Kombatantów na wysokości ulicy Przyłęckiej. Budynek oddolny jest około 150 metrów od przystanku autobusowego linii: 127, 194, 206, 228, 716 oraz około 200 metrów od stacji PKP Włochy. Do placówki prowadzą parkowe alejki o szerokości min. 1,5 m.

Wejście

Wejście główne posiada schody oraz podjazd dla wózków z poręczami. Drzwi są dwuskrzydłowe z około 2 centymetrowym progiem. Za drzwiami zewnętrzni około 1 metra znajdują się kolejne drzwi dwuskrzydłowe.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

 1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
 2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Parking

Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcjami.

Inne udogodnienia

 • Książki z powiększonym drukiem dla osób słabiej widzących – seria Duże Litery.

Czytelna i Wypożyczalnia Naukowa nr VI (ul. Chrościckiego 2)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduje się przy ulicy ks. Juliana Chrościckiego 2 w Parku Kombatantów na wysokości ulicy Przyłęckiej. Budynek oddalony jest około 150 metrów od przystanku autobusowego linii: 127, 194, 206, 228, 716 oraz około 200 metrów od stacji PKP Włochy. Do placówki prowadzą parkowe alejki o szerokości min. 1,5 m. Czytelnia Naukowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Wejście

Wejście A posiada dwuskrzydłowe drzwi z około 2 cm progiem. Schody prowadzące do placówki nie są wyposażone w żadne udogodnienia dla osób poruszających się na wózku. Budynek nie posiada windy.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych.

Udogodnienia

 1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
 2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. 2 sztuki Czytaka - to przenośny, bardzo prosty w obsłudze odtwarzacz mp3 z głośnikiem. Na Czytaku posłuchasz audiobooków, muzyki, słuchowisk czy podcastów. Więcej informacji na stronie Czytak.com.pl
 6. Monitor brajlowski Focus 40 BLU
 7. Klawiatura powiększająca
 8. Lupa elektroniczna COMPACT 6HD
 9. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem

Toaleta

Placówka nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Parking

Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcjami.

Wypożyczalnia nr 17 (al. Jerozolimskie 200)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy alejach Jerozolimskich 200 przy skrzyżowaniu z ulicą Łopuszańską. Budynek oddalony jest o 200 metrów od przystanków autobusów linii 187, 189, 401, 517 oraz 100 metrów do przystanku linii 717. Przystanek nosi nazwę Łopuszańska

Wejście

Wejście A do Wypożyczalni jest od parkingu przy ul. Łopuszańskiej na poziomie 0A. Na piętro prowadzą schody z poręczami oraz widna z oznaczeniami Brajlem. Po wyjściu z windy należy skierować się w prawo przez drzwi uchylne.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

 1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
 2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Obok placówki znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością

Parking

Parking znajduje się pod budynkiem z wyznaczonymi miejscami dla osób z dysfunkcjami. Parking jest płatny z darmowymi pierwszymi 3 godzinami.

Wypożyczalnia nr 28 (ul. 1 Sierpnia 36a)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy ulicy 1. Sierpnia 36A. Oddalony jest o około 50 lub 250 m od przystanków linii 154 oraz 228. Przystanek nosi nazwę Jadwisin.

Wejście

Wejście główne posiada schody z poręczami oraz podjazd dla wózków. Na drugie piętro prowadzą schody z poręczami oraz widna z oznaczeniami Brajlem. Wypożyczalnia znajduje się po lewej stronie od wyjścia z windy.

Dostępność pomieszczeń

Główne punkty obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.

Udogodnienia

 1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
 2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Czytak - to przenośny, bardzo prosty w obsłudze odtwarzacz mp3 z głośnikiem. Na Czytaku posłuchasz audiobooków, muzyki, słuchowisk czy podcastów. Więcej informacji na stronie Czytak.com.pl
 6. Książki z powiększonym drukiem dla osób słabiej widzących – seria Duże Litery.

Toaleta

Placówka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Alternatywą jest skorzystanie z toalety Domu Kultury znajdującego się na 3 piętrze.

Parking

Pod budynkiem znajdują się 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, a po drugiej stronie ulicy kolejne.

Wypożyczalnia nr 71 (ul. Astronautów 1)

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy ulicy Astronautów 1. Oddalony jest o około 135 metrów od przystanków linii 154, 175 oraz 228. Przystanek nosi nazwę Sasanki.

Wejście

Uwaga drzwi otwierają się na zewnątrz w ciągu rowerowo-pieszym. Drzwi posiadają około 1,5 cm próg.

Dostępność pomieszczeń

Główny punkt obsługi czytelników oraz część regałów z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników. Wejście do pomieszczenia czytelni posiada ok. 3 cm próg.

Udogodnienia

 1. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
 2. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Książki z powiększonym drukiem dla osób słabiej widzących – seria Duże Litery.

Toaleta

Placówka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking

W okolicy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca dla osób z dysfunkcjami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Rogulski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Rogulski - AdminBIP
Liczba odwiedzin:108

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-01-25 13:46:24Krzysztof Rogulski - AdminBIPAktualizacja deklaracjiDeklaracja dostępności