Elektroniczna skrzynka podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. 2014 poz. 1114 z późn. zm.) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy uruchomiła elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesyłanie korespondencji, z wykorzystaniem wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", który jest dostępny dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP (ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego).

Po złożeniu wniosku wygenerowane zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Adres strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl