Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

Majątek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:

Stan na dzień: 31 grudnia 2019 r.

Rzeczowe aktywa trwałe:

  • środki trwałe 219.025,55 zł (wartość bilansowa netto 66.930,20 zł);
  • pozostałe środki trwałe 1.195.388,64 (wartość bilansowa netto 0 zł).

Wartości niematerialne i prawne: 261.037,10 zł (wartość bilansowa netto 0 zł).

Aktywa obrotowe: 192.330,96 zł (wartość bilansowa).

Księgozbiór: 2.823.129,87 zł (wartość bilansowa netto 0 zł).