Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

Majątek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:

Stan na dzień: 31 grudnia 2017 r.

Rzeczowe aktywa trwałe: 69.388,12 zł (netto)

Wartości niematerialne i prawne: 13.928,73 zł (netto)

Aktywa obrotowe: 222.523,53 zł

Księgozbiór: 2.822.688,70 zł