Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną i kompetencje osób pełniących funkcję oraz poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2017 Dyrektora Biblioteki.

Schemat organizacyjny

W skład Biblioteki wchodzą:

Samodzielne stanowiska wymienione w dziale „Dyrekcja”
Dział Administarcyjny
ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa
tel./fax 22 863-23-97, 22 863-61-73
rpietara@bpwlochy.waw.pl
Kierownik: Renata Piętara

Dział Opracowania Zbiorów i Komputeryzacji
ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa
tel./fax 22 863-23-97, 22 863-61-73
dozik@bpwlochy.waw.pl
Kierownik: Małgorzata Janocha

ODDZIAŁY:
Czytelnia Naukowa Nr VI
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
tel. 22 863-89-61, 22 863-89-62
cz6@bpwlochy.waw.pl
Kierownik: Anna Słonecka

Wypożyczalnia Nr 30
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
tel. 22 863-89-61, 22 863-89-62
b30@bpwlochy.waw.pl
Kierownik: Katarzyna Mastalerz

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 22
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
tel. 22 863-89-61, 22 863-89-62
b22@bpwlochy.waw.pl
Kierownik: Anna Nasiłowska

FILIE:
Wypożyczalnia Nr 28
ul. 1. Sierpnia 36a, 02-134 Warszawa
tel./fax 22 846-17-16
b28@bpwlochy.waw.pl
Kierownik: Dorota Rutkowska

Wypożyczalnia Nr 71
ul. Żwirki i Wigury 1, 02-143 Warszawa
tel./fax 22 846-03-51
b71@bpwlochy.waw.pl
Kierownik: Jolanta Jagiełło

Więcej informacji na naszej stronie internetowej