Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią:

  • Statut Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/714/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmiany nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m. st. Warszawy (t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 09.12.2013 r. poz. 12870 wraz ze zmianami z dnia 26.02.2019 r. poz. 2591 i 10.12.2019 r. poz. 14835),

  • Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2018 poz. 574)

  • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1983 i 2019 poz. 115).