Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostawy prasy codziennej i czasopism periodycznych

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostawy prasy codziennej i czasopism periodycznych polskich i zagranicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniknr 1 - Formularz ofertowy

Załączniknr 2 - Umowa