Zapytanie ofertowe na dostawę stołów i stolików

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na dostawę stołów i stolików.

 

Zapytanie ofertowe

Załączniknr 1 - Formularz ofertowy

Załączniknr 2 - Umowa