Rejestr czytelników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2017

Nazwa zbioru danych osobowych: Kartoteka czytelników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy

Administrator danych: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Regon: 011123725
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-421
Ulica: Ks. J. Chrościckiego Nr domu: 2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Ul. Koszykowa26/28, 00-950 Warszawa, Skrytka pocztowa 365

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. 2012, poz. 642 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (tj. Dz.U. 2012, poz. 591 ze zm.)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Zapewnienie ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, prowadzenie statystyki korzystania z biblioteki.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
Osoby fizyczne, czytelnicy biblioteki.

Zakres przetwarzania danych w zbiorze danych osobowych:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- adres zamieszkania
- numer ewidencyjny PESEL
- zawód
- numer telefonu
- e-mail
- w przypadku osób nieletnich dane rodziców: imię i nazwisko, adres stałego zameldowania, numer telefonu

Sposób zbierania danych:
Wyłącznie od osób, których dotyczą dane lub opiekunów prawnych.

Sposób udostępniania danych:
Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie przekazuje się.

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie przekazuje się.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data utworzenia:2017-02-28
Data publikacji:2017-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Winogrodzka
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:774

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-06-22 00:00:00Michał KamińskiWprowadzenie zbioru do rejestruRejestr czytelników